Ο Γιάννης Πλάγγεσης διδάσκει στο Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων για θέµατα φιλοσοφίας. Μελέτες του έχουν δηµοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.