Χρηστος Τερεζης: Έτος και τόπος γέννησης: 1952 – Πάτρα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων Πτυχία: 1. Φιλοσοφικής Σχολής, και 2. Θεολογικής Αθηνών Μεταπτυχιακοί τίτλοι: 1. Διδακτορικό στην Φιλοσοφία (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1986), 2. Διδακτορικό στην Θεολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών 1997). Το πρώτο Διδακτορικό εκπόνησε ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. Επαγγελματική θέση: Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, από το 2001, με γνωστικό αντικείμενο “Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία”. Επαγγελματική προϋπηρεσία: 1. Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης (1978-1989), 2. Λέκτωρ, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών (1989-2001). Διοικητική Εμπειρία: 1. Διευθυντής Λυκείου, 2. Διευθυντής στην Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. Πατρών, 3. Προεδρεύων και Πρόεδρος στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, 4. Κοσμήτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, 5. Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (δέκα έτη), 6. Μέλος του Οικονομικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών , 7. Μέλος πλείστων επιτροπών του Πανεπιστημίου Πατρών (όπως π.χ. Επιτροπή Δεοντολογίας, Επιτροπή Σίτισης) και 8. Μέλος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.