Είναι Δρ. Φιλοσοφίας με περαιτέρω εξειδίκευση στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία -ιδιαίτερη έμφαση στον Πλάτωνα- και στη νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία με ιδιαίτερη έμφαση στον Χέγκελ και τον Χάιντεγκερ. Είναι Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων του Ν. Φθιώτιδας και προϊστάμενος του τμήματος επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Διδάσκει φιλοσοφία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.