Αγγέλη Αγγελική Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Τομέας
Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Απόφοιτος Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Θέμα.