Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2001) με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Μετακινήσεις και μεταναστεύσεις πληθυσμών στη Β.Δ. Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της βενετικής κυριαρχίας (1685-1715)». Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2019) με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Ο Ηλίας Μηνιάτης (1669-1714) και οι θέσεις του έναντι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε συνέδρια, ελληνικά και διεθνή. Συγγραφέας πολλών άρθρων δημοσιευμένων σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά (πρακτικά συνεδρίων, επετηρίδες, αφιερωματικοί τόμοι), καθώς και δύο μονογραφιών. Γνώση ιταλικής, αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ρουμανικής γλώσσας.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και η συγγραφή εστιάζονται στην ιστορία της ελληνοβενετικής Ανατολής από τον 13ο ώς τον 18ο αιώνα και δη στη μελέτη της ιστορίας της βενετικής Πελοποννήσου (1685-1715). Στη θεολογική διδακτορική διατριβή εξετάζονται το αντιρρητικό έργο Πέτρα Σκανδάλου και το κηρυκτικό Διδαχαί καί Λόγοι του Ηλία Μηνιάτη (1669-1714), επισκόπου Κερνίτσης και Καλαβρύτων, με επικέντρωση στην αντιρρητική του έναντι των Ρωμαιοκαθολικών στο πρώτο έργο και τις θεολογικές αντιλήψεις του εν λόγω ιεροκήρυκα, ρωμαιοκαθολικής εκπορεύσεως, στο δεύτερο.

Έχει εργασθεί ως ιστορικός – αρχειονόμος στα Αρχεία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών της Αθήνας. Έχει διδάξει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.