Ο Δημήτριος Α. Χρηστίδης σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (πτυχίο 1971, διδακτορικό 1984). Διδάσκει Αρχαία Ελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1975 Βοηθός, 1984 Λέκτορας, 1987 Επίκουρος Καθηγητής, 1993 Αναπληρωτής Καθηγητής, 1997 Καθηγητής).

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ο Λουκιανός, τα ανθολόγια και τα γνωμολόγια, οι αρχαίες ελληνικές παροιμίες, η κριτική των κειμένων και η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στα βυζαντινά κείμενα.

Έχει γράψει τα βιβλία: (1) Μαρκιανὰ ἀνέκδοτα. 1. Ἀνάχαρσις ἢ Ανανίας, 2. Ἐπιστολές –Σιγίλλιο (ΕΕΦΣΘ, Παράρτημα αρ. 45, Θεσσαλονίκη 1984)· (2) Παραθεμάτων παρανοήσεις και κατανοήσεις (Θεσσαλονίκη: Αίγειρος 1996)· (3) Λουκιανός, 1. Σάτιρα θανάτου και κάτω κόσμου (Αρχαίοι συγγραφείς 33, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2002)· (4) Λουκιανός, 2. Σάτιρα φιλοσοφίας και φιλοσοφούντων (Αρχαίοι συγγραφείς 65, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2005)· (5) Λουκιανός, 3. Σάτιρα απληστίας και ματαιοδοξίας (Aρχαίοι συγγραφείς 156, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2015). Έχει επιμεληθεί την έκδοση των (1) Νέο ορθογραφικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης – Παιδεία 2002)· (2) Δημητρίῳ στέφανος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτρη Λυπουρλή (με τους Α. Βασιλειάδη, Π. Κοτζιά και Αιμ. Δ. Μαυρουδή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2004).