ο Δημήτρης Αποστολίδης αν και θεράπων της νομικής επιστήμης, την οποία υπηρετεί με επιτυχία στην πόλη της Καβάλας, συνηθίζει να εντρυφά στον λειμώνα της πλούσιας βυζαντινής μας παράδοσης και σε τακτά χρονικά διαστήματα να μας κάνει κοινωνούς των ευώδων καρπών των μελετών του. Μετά τη μονογραφία του ‘‘Μεγάλου Κωνσταντίνου του Ισαποστόλου’’ (2011) και το πόνημά του για την ιστορία των Φιλίππων (Φίλιπποι, Η Μισγάγγεια των Πολιτισμών, 2014) -αναφέρω κάποια από τα έργα του ενδεικτικά- παρέδωσε στο αναγνωστικό κοινό και στους ερευνητές της βυζαντινής γραμματείας ένα από τα ωραιότερα αγιολογικά κείμενα, μυθιστορηματικού χαρακτήρα- τον Βίο του Βασιλείου του Νέου.