Ο Evert van der Zweerde (γεννηθείς το 1958) σπούδασε φιλο-
σοφία και ρωσικά στο Nijmegen [Κάτω Χώρες], στη Μόσχα [επί
ΕΣΣΔ], και στο Fribourg [Ελβετία]. Μετά την υποστήριξη της δι-
δακτορικής του διατριβής με τίτλο Soviet Historiography of Philosophy
(Dordrecht: Kluwer 1997), εργάστηκε ως λέκτορας και καθη-
γητής της Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο
Radboud [Nijmegen, Κάτω Χώρες]. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά
του επικεντρώνονται στην πολιτική φιλοσοφία, με έμφαση στη θε-
ωρία της δημοκρατίας, και τη ρωσική φιλοσοφία, ενώ είναι συνε-
πιμελητής της σειράς Reframing the Boundaries; Thinking the Political
(Rowman & Littlefield International) και αρχισυντάκτης στη
σειρά Studies in East European Thought. Πρόσφατα ολοκλήρωσε
το έργο με τίτλο Russian Political Philosophy: Anarchy, Authority,
Autocracy (Edinburgh UP, 2022).