Η Ευαγγελία Α. Βαρέλλα είναι πτυχιούχος των τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής και Ποιμαντικής Θεολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδάκτωρ θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου
Χαϊδελβέργης και διδάκτωρ θεολογίας του Α.Π.Θ., αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Χημείας του
Α.Π.Θ. Διετέλεσε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου Χημείας, γενική γραμματεύς της Διεθνούς
Ακαδημίας Ιστορίας της Φαρμακευτικής και εθνική εκπρόσωπος στην Διεθνή Εταιρεία Ιστορίας της Χημείας.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην διάγνωση προβλημάτων αντικειμένων πολιτισμικού
ενδιαφέροντος και την ιστορία των πειραματικών επιστημών, έχει δε συντονίσει περί τα είκοσι συναφή
ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Η συγγραφική της δραστηριότητα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής
σχετικές με το ανά χείρας κείμενο μονογραφίες: Πεδανίου Διοσκουρίδου Περί Ύλης Ιατρικής, Θεσσαλονίκη
2005 (εκδ. Ζήτρος), Conservation Science for the Cultural Heritage, Χαϊδελβέργη 2010 (εκδ. Springer),
Ζωγραφική και Βαφική των Αρχαίων και Μέσων Χρόνων, Θεσσαλονίκη 2019 (εκδ. Ζήτρος), Οι Πειραματικές
Επιστήμες στον Ελληνικό Κόσμο, Θεσσαλονίκη 2019 (εκδ. Ζήτρος).