Γεννήθηκα το 1965 στη Λάρισα, όπου και ολοκλήρωσα τις εγκύκλιες σπουδές μου λαμβάνοντας απολυτήριο από το 1ο Λύκειο Λαρίσης με βαθμό «άριστα» (19 4/13). Στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Λύκειο (1980) βαθμολογήθηκα με 91/100, ενώ στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο συγκέντρωσα βαθμολογία 76/80 στα τέσσερα μαθήματα της Γ΄ δέσμης και εισήχθην τριακοστός τρίτος στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1983).

Έλαβα το πτυχίο από το Τμήμα Φιλολογίας με ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας με βαθμό «λίαν καλώς» (7,4). Εργάστηκα σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαιδεύσεως της Λαρίσης τα έτη 1987-1988 και 1991-1992, ενώ εκπλήρωσα τις στρατιωτικές υποχρεώσεις μου υπηρετώντας στην Πολεμική Αεροπορία ως Σμηνίας Στρατολόγος (1989-1991).

Το 1991 ενεγράφην στον Μεταπτυχιακό Κύκλο του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και απεφοίτησα το 1994 με βαθμό «άριστα» (9,8) εκπονώντας εργασίες για τον Αισχύλο (επιβλέπων Αντώνιος Καψωμένος) και τη βυζαντινή ρητορεία (επιβλέπων Βασίλειος Κατσαρός).

Στο μεσοδιάστημα (1992-1993) ως μεταπτυχιακός φοιτητής του Α.Π.Θ. έλαβα την ευρωπαϊκή υποτροφία ERASMUS II-LINGUA για το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου παρακολούθησα για ένα ακαδημαϊκό έτος τον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών (Master of Arts) του King’s College, με ειδίκευση στην Ύστερη Αρχαιότητα. Επίσης, στα Κολέγια U.C.L. και King’s παρακολούθησα τα μαθήματα της Παπυρολογίας (διδάσκων H. Maeler), Παλαιογραφίας (διδάσκουσα Pat Easterling), Βυζάντιο και Ισλάμ (διδάσκουσα Averil Cameron), Βυζαντινή Γλώσσα I και II (Averil Cameron και Charlotte Roueché). Εκπλήρωσα όλες τις υποχρεώσεις μου στις εργασίες και στις εξετάσεις των ανωτέρω μαθημάτων και έλαβα επίσημη βεβαίωση αποφοίτησης ως «non award MA student» (υπογράφων Rod. Beaton).

Κατά το διάστημα 1994-1999 εκπόνησα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Royal Holloway College) διδακτορική διατριβή με θέμα «A Commentary on Aischines’ De Falsa Legatione, chapters 1-96», υπό την επίβλεψη του καθηγητή Chris Carey. Εξετάσθηκα από τους καθηγητές D. MacDowell και Mike Edwards (27. 3. 2000) και μου απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Στις 10.4.2002 εξελέγην λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και διορίσθηκα στις 12.9.2002. Τον Μάιο του 2007 εξελέγην (και διορίσθηκα στις 8.11.2007) επίκουρος καθηγητής στο ίδιο Τμήμα, θέση την οποία κατέχω έως σήμερα.