Ο Γιώργος Ζωγραφίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σπουδές-Πτυχία
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φιλοσοφία, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ -1988-
1992 («άριστα»)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ -1986-
1988 («άριστα» 10)
Πτυχίο με ειδίκευση στη Φιλοσοφία, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,
ΑΠΘ -1982-1986 (8.3/10)
Εργασιακή εμπειρία
2012– Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ
2012– Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στη Θεματική Ενότητα ¨Ελληνική
Φιλοσοφία και Επιστήμη», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2006-2012 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ (μονιμότητα
4/2/2010)
2001-2006 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο
Κρήτης (μονιμότητα 23/6/2005)
2001-2005 Συντονιστής και ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ¨Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη»,
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
1998-2001 Λέκτορας, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
1987-91, 1995-97 Καθηγητής Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση
Ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα
Πατερική και Βυζαντινή Φιλοσοφία
Επικουρισμός
Φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας
Πρόσληψη της ελληνικής φιλοσοφίας
Φιλοσοφία της τέχνης
Φιλοσοφία της θρησκείας

 

Ι Ι Ι . Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ
Α. ΒΙΒΛΙΑ
1. Επικούρου Ηθική, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια. Αθήνα: Εξάντας (Αρχαίοι συγγραφείς 1),
1
1991, 2
1992 [και ανατυπώσεις].
2. Βυζαντινή φιλοσοφία της εικόνας: Μια ανάγνωση του Ιωάννη Δαμασκηνού. Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα, 1
1997, 2
1999.
3. Εικαστική φιλοσοφία: Μελετήματα για τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την τέχνη. Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα, 1998.
4. Αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2006 (σσ.
157-296) –με τον Βασίλη Κάλφα.
5. Επίκουρος, Ηθική: Η θεραπεία της ψυχής, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια. Θεσσαλονίκη:
Ζήτρος (Αρχαίοι συγγραφείς 125), 2009.
Β. ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
6. Επιμέλεια έκδοσης-μετάφρασης, σχόλια, ανθολόγιο: Νικολλό Μακιαβέλλι, Ο ηγεμόνας.
Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1
1991, 2
1996, 3
1999 [και ανατυπώσεις] – Αθήνα 2010.
7. Σχεδιασμός–επιστημονική επιμέλεια: Αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Πάτρα: Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2005 (CD-ROM).
8. Σχεδιασμός–επιστημονική επιμέλεια: Το φιλοσοφικό υπόμνημα στην αρχαιότητα και στον
μεσαίωνα. Αθήνα: Πόλις (Υπόμνημα στη Φιλοσοφία 4), 2005, σσ. 49-352.
9. Eπιστημονική επιμέλεια: Αισθητική και Τέχνη: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μνήμη
Παναγιώτη και Έφης Μιχελή. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2008 (με τον Γ.
Κουγιουμουτζάκη).
10. Επιστημονική επιμέλεια: Θάνατοι φιλοσόφων στην αρχαιότητα. Αθήνα: Πόλις (Υπόμνημα στη Φιλοσοφία 9), 2010, σσ. 5-280 (με την Παρασκευή Κοτζιά και τη Χλόη Μπάλλα).
11. Εισαγωγή-Επιμέλεια: Επικούρεια ηθική φιλοσοφία: Μελέτες. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν,
2012.