Ο Ηλίας Βαβούρας (http://vavouras-ilias.blogspot.com/) είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Παν. Δυτ. Μακεδονίας. Έχει διδάξει φιλοσοφία στη φιλοσοφική σχολή του Α.Π.Θ., στο Αν. Παν. Κύπρου, στην Αν. Εκκλησ. Ακαδημία Θεσ/νίκης και αλλού. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα γνωστικά αντικείμενά της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, της Πολιτικής Φιλοσοφίας, της Ηθικής Φιλοσοφίας, της Νεότερης και Σύγχρονης Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας. Από το 2010 είναι Υπεύθυνος Έκδοσης (Editor) του επιστημονικού περιοδικού (έντυπο-ηλεκτρονικό) Φιλοσοφεῖνἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία (http://philosophein-periodiko.blogspot.gr/). Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πανελλήνια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Στη συγγραφική του δραστηριότητα εντάσσονται τα εξής βιβλία-μονογραφίες:

  1. Ηλίας Βαβούρας,Πλάτων Γοργίας(Εισαγωγή-μελέτη: Το Δίκαιο του Ισχυροτέρου στην Αρχαία Ελληνική Σκέψη «Οι φιλοσοφικές καταβολές της ιδέας» σσ. 23-314, μετάφραση, φιλοσοφική ανάλυση, ερμηνευτικά σχόλια), Πρ. Τ. Π. Βαλαλά, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2008.
  2. Ηλίας Βαβούρας,Πλάτων Πολιτικός(Εισαγωγή-φιλοσοφική ερμηνεία/μελέτη: Οι Αρχές της Πλατωνικής Πολιτικής Επιστήμης «Μια φιλοσοφική ερμηνεία του Πολιτικού» σσ. 39-288, ερμηνευτικά σχόλια), Μτφρ. Θ. Μαυρόπουλος, Πρ. Κ. Ζουράρις, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2010.
  3. Ηλίας Βαβούρας,Ο «Πολιτικός Ἀνὴρ» στην Αρχαία Ελλάδα: Οι φιλοσοφικές καταβολές της πολιτικής πράξης (Από τον Όμηρο στον Αριστοτέλη), Πρ. Π. Δόικος, Ζήτρος, 2013 (Βιβλίο-μονογραφία).
  4. Ηλίας Βαβούρας,Τόμας Χομπς,Περί του Πολίτη (De Cive)[Εισαγωγήφιλοσοφική ανάλυση: Ηλίας ΒαβούραςΟ άνθρωπος-πολίτης στο φιλοσοφικό σχεδιασμό του Thomas Hobbes σσ. 19-90, μετάφραση-ερμηνευτικά σχόλια: Ηλίας Βαβούρας-Ευτυχία Φιριπή], Πρ. Άρης Στυλιανού, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2015.
  5. Ηλίας Βαβούρας, «Επίμετρο:Η πολιτική φιλοσοφία του Ισοκράτη:Ο Ισοκράτης πρόδρομος του Μακιαβέλι αλλά και της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας» σσ. 381-521, στο Ισοκράτης, Οι κυπριακοί λόγοι, Ζήτρος, 2019.
  6. Ηλίας Βαβούρας,Δημόκριτος, Ηθική Πολιτική(Εισαγωγήφιλοσοφική ανάλυση: Δημοκρίτεια Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφίαἄτομα – φύσις – πόλις σσ. 17-316, μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια), Ζήτρος 2020.
  7. Ηλίας Βαβούρας,LeoStraussΤι είναι Πολιτική Φιλοσοφία(What is Political Philosophy?), Εισ., μτφρ., σχ., Υπό έκδοση.