Ο Ιωάννης Κούζας είναι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα Διεθνών Σπουδών και είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίουν Θράκης. Εργάστηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής Φιλόλογος, Διευθυντής Λυκείου και Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων. Βιβλία 1. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλ-λοντος και Φυσικών Πόρων, 12ος τόμος. Οικολογικά Χωριά: Μελέτες Περίπτωσης (συλλογικό). Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., Ορεστιάδα, 2020. 2. Η οδωνυμία της Νέας Ορεστιάδας (συλ-λογικό), Λύχνος, Ορεστιάδα, 2019. 3. Η απώλεια του Ελληνισμού του Πόντου (1914-1923), Λύχνος, Αθήνα, 2018. 4. Ελληνική Μειονότητα, Τσάμηδες και Ελληνοαλβανικές Σχέσεις (1990-2010), Λύχνος, Αθήνα, 2013. 5. Άγνωστες πτυχές της Επανάστασης του 1821 (συλλογικό), Περισκόπιο, Αθήνα, 2010. 6. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα των Καθηγητών στον Βόρειο Έβρο, η Β΄ ΕΛΜΕ Έβρου (1981-2008), Λύχνος, Αθήνα, 2008. 7. Εκθέσεων Λόγος, έκδ. Κωστόγιαννος, Χαλκίδα, 2006. Επιμελήθηκε φιλολογικά αρκετά βιβλία και έχει δημοσιεύσεις σε διάφορα επιστημονικά περιοδι-κά. Εισηγήσεις του δημοσιεύτηκαν σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, ενώ άρθρα του για εκπαι-δευτικά, κοινωνικά και πολιτικά θέματα φιλοξε-νήθηκαν σε τοπικές εφημερίδες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η Αρχαία και Νεοελληνική Γλώσσα, η Νεότερη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία και οι Διεθνείς Σχέσεις. Το πλήρες συγγραφικό έργο του είναι δημοσιευ-μένο στην προσωπική του ιστοσελίδα:

www.kouzas.com