Ο Βασίλης Κάλφας είναι Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Ειδικεύεται στην πλατωνική και
την αριστοτελική φιλοσοφία και την ιστορία της αρχαίας ελληνικής επιστήμης. Είναι
επιστημονικά υπεύθυνος της μετάφρασης των Απάντων του Aριστοτέλη, στις
εκδόσεις «Nήσος» και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και της συλλογικής ψηφιακής
εγκυκλοπαίδειας Πλάτων στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Είναι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Έχει
τιμηθεί με το Βραβείο Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Κρήτης και με το Kρατικό Bραβείο Eνδογλωσσικής Mετάφρασης του
έτους 2015 για τη μετάφραση των Φυσικών του Αριστοτέλη.
Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία: Eπιστημονική Πρόοδος και Oρθολογικότητα: Προς μια
ρεαλιστική ανασυγκρότηση της σύγχρονης Eπιστημολογίας, Αθήνα 1983. (Mε τον
M.Z. Kοππιδάκη και τον Δ. Kυρτάτα), Tα Eσόμενα: H αγωνία της πρόγνωσης στους
πρώτους χριστιανικούς αιώνες, Αθήνα 1990. Πλάτων «Tίμαιος», Αθήνα 1995.
Aριστοτέλης «Περί φύσεως (Φυσικά 2ο βιβλίο)», Αθήνα 1999. Φιλοσοφία και
επιστήμη στην Aρχαία Eλλάδα, Αθήνα 2005. (Mε τον Γ. Zωγραφίδη), Aρχαίοι
Έλληνες Φιλόσοφοι, Θεσσαλονίκη 2006. Aριστοτέλης, «Mετά τα φυσικά. βιβλίο A»,
Aθήνα 2009. Aριστοτέλης, «Περί γενέσεως και φθοράς», Αθήνα 2011. Aριστοτέλης,
«Φυσικά», Αθήνα 2015. H φιλοσοφία του Αριστοτέλη, 2015, ψηφιακό βιβλίο,
Callippos