Δρ. Λυδία Χριστ. Πετρίδου: κάτοχος Πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Μεταπτυχιακού στην Ορθόδοξη Θεολογία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών το 2016. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται στους τομείς της Αρχαίας Ελληνικής και της Βυζαντινής Φιλοσοφίας. Διδάσκει ως Καθηγήτρια (ΣΕΠ) στο Ε.Α.Π. και έχει διατελέσει ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συγγράψει πλήθος μονογραφιών και επιστημονικών άρθρων δημοσιευμένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναιμέλοςτης «Association Internationaled’ÉtudesPatristiques/International Association of Patristic Studies (AIEP-IAPS)» καιτης «International Society for Neoplatonic Studies (ISNS)».