Η Δρ Λυδία Πετρίδου είναι κάτοχος πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μεταπτυχιακό στις Ορθόδοξες Θεολογικές Σπουδές από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και διδακτορικό στη Φιλοσοφία (περιοχή εξειδίκευσης: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία) από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα. Είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διενεργεί επίσης μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του α) “Association Internationale d’Études Patristiques / International Association of Patristic Studies (AIEP-IAPS)” και β) “International Society for Neoplatonic Studies (ISNS)”.