Η Μαρία Χριστοφορίδου είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει ασχοληθεί με την Νεοελληνική Γραμματεία (Μεταπτυχιακό Α.Π.Θ, παρακολούθηση Μεταπτυχιακών Μαθημάτων στο King’s College του Λονδίνου, διεξαγωγή διετούς έρευνας για τον τρόπο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας σε αγγλόφωνο σχολείο του Λονδίνου· ως επιμορφώτρια σε πρόγραμμα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., με θέμα: «Επαγγελματική Επιμόρφωση Φιλολόγων», οργάνωση: Τμήματα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ και στην επιμόρφωση καθηγητών (Β’ Φάση) του 2ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης)·ως ερευνήτρια στη σύνταξη του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669 του Εμμ. Κριαρά.
Το κυρίως ενδιαφέρον της, όμως, εστιάζεται στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, τόσο στην Ελληνιστική (Διατριβή στον Θεόκριτο, Α.Π.Θ.) όσο και στην Κλασική (Διδασκαλία επί εξαετία στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. με αντικείμενα Ρητορική, Τραγωδία, Ιστοριογραφία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα.).Ως καθηγήτρια του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχε στον θεσμό του ΥΠΔΒΜΘ «Αριστεία και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και έλαβε βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας για την εργασία της: «Το φιλολογικό, ιστορικό και πολιτικό ενδιαφέρον των Ελληνικών του Ξενοφώντα: το παράδειγμα της δίκης του Θηραμένη: 2.3.17-49, 50-56- Κειμενική εμβάθυνση (και διαθεματική προσέγγιση)».
Συμμετείχε σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες. Άρθρα της: “The Mythological Figures in Theocritus Bucolic Idylls” δημοσιευμένο στο περιοδικό Materiale Duscussioni per l’ Analysi Dei Testi Classici (MD) τ. 55, σσ. 31-60. «Έκφραση- Έκθεση Α΄ Λυκείου: Μια πρόταση διδασκαλίας για την ενότητα ‘Διάλογος’», στο περιοδικό Φιλόλογος, τ. 138, σσ. 1254-1273.