Η Μαρίνα Λυπουρλή  είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ειδίκευση κλασσικής φιλολογίας). Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο τμήμα με ειδίκευση στην αρχαία ελληνική τραγωδία (τίτλος διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας: “Σκηνοθετικά προβλήματα στον Ιππόλυτο του Ευριπίδη”).
Έχει κάνει μετεκπαίδευση στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά. Έχει συνεργαστεί με εκδοτικούς οίκους της Θεσσαλονίκης για επιμέλεια εκδόσεων.