ΝΕΑ

Παναγιώτης Μανάφης

Ο Παναγιώτης Μανάφης σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μεσαιωνική Φιλολογία και Ιστορία, στο
Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Βέλγιο (Ghent University, Belgium). Εκπόνησε τη
διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης (Ghent University,
Belgium), με θέμα «Collections of Historical Excerpts: Accumulation,Selection and
Transmission of History in Byzantium». Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός
ερευνητής και διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Βέλγιο(Ghent University,
Belgium) στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο (University of
Birmingham, UK), στο Πανεπιστήμιο του Μασαρύκ, Δημοκρατία της Τσεχίας
(Masaryk University, Czech Republic), στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:
1. Panagiotis Manafis, Exegesis of the Gospel of Luke: Codices Singuli and Catena
C139.1,Berlin, Boston: De Gruyter, 2024.
2. PanagiotisManafis, (Re)writing History in Byzantium. Collections of Historical
Excerpts: Accumulation,Selection, and Transmission of History in Byzantium,
Routledge, 2020.
3. H.A.G.Houghton, P. Manafis and A.C. Myshrall, The Palimpsest Catena of Codex
Zacynthius:Text and Translation (Texts and Studies, third series), Piscataway NJ:
Gorgias, 2020.
4. Panagiotis Manafis, “Political margins. Geography and history in the Excerpta
Anonymi”, Byzantion87 (2017), 233-257.
5. Panagiotis Manafis, “The Excerpta Anonymi and the Constantinian Excerpts”,
Byzantinoslavica 75 (2017), 250-264.