Η Παρασκευή Κοτζιά σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (πτυχίο 1975) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην κλασική φιλολογία, στη φιλοσοφία και στην παλαιογραφία στο Freie Universität Berlin (1980-1982). Διδάσκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από το 1976,  ενώ έχει διδάξει και στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου (2003-2004). Έχει την επιστημονική ευθύνη του Κέντρου Αριστοτελικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία (Αριστοτέλης, αριστοτελική εξηγητική παράδοση, Πλάτων, Νεοπλατωνικοί, φιλοσοφία της γλώσσας).

Έχει γράψει τα βιβλία (1) Ο σκοπός των Κατηγοριών του Αριστοτέλη. Συμβολή στην ιστο­ρία των αριστοτελικών σπουδών ως τον 6ο αιώνα, EEΦΣΘ, Tεύχος Tμήματος Φιλολογίας, Παράρτημα αριθμ. 2, Θεσσαλονίκη 1992 (1992). (2) Περί του μήλου ή Περί της Αριστοτέλους τελευτής ((Liber de pomo), Θεσσαλονίκη (Θύραθεν) 2007, και μια σειρά άρθρων, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ως αντικείμενο τον Αριστοτέλη και την αριστοτελική εξηγητική παράδοση. Έχει μεταφράσει τα βιβλία: (1) I. Düring, O Aριστοτέλης. Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης του, A΄, Aθήνα 1991 (Mορφωτικό Ίδρυμα Eθνικής Tραπέζης). (2) M. J. Adler, O Aριστοτέλης για όλους. Δύσκολος στοχασμός σε απλοποιημένη μορφή, Aθήνα 1997 (Παπαδήμας). (3) Th. A. Szlezák, Πώς να διαβάζουμε τον Πλάτωνα, Θεσσαλονίκη 2004 (Θύραθεν). Έχει επιμεληθεί την έκδοση του Δημητρίῳ στέφανος. Tιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δ. Λυπουρλή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2004 (με τους A. Bασιλειάδη, Aι. Mαυρουδή και Δ. Xρηστίδη) και του Θάνατοι φιλοσόφων στην αρχαιότητα (Υπόμνημα στη φιλοσοφία 9) Αθήνα: Πόλις 2010 (με τους Γ. Ζωγραφίδη και Χ. Μπάλλα).