ΣΜΑΡΩ Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Λέκτορας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Αρχαία Τραγωδία
Θέματα αυτοαναφορικότητας-Μεταθέατρο
Λυρική Ποίηση και Τραγωδία
Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Επίνικοι, Διθύραμβοι)
Αρχαία Κωμωδία
Μύθος και Λατρεία του Διονύσου
Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης)
ΣΠΟΥΔΕΣ
1974-1979: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Υποτροφία
ΙΚΥ, Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
(«Άριστα» 8 και 26/32)
1992-1996: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διδακτορικό
(Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, «Άριστα»)
Διδ. Διατριβή: Η υποδοχή των Βακχών του Ευριπίδη κατά τον 19ο και 20ό
αιώνα. Ένας μεταθεωρητικός κριτικός απολογσμός, Θεσσαλονίκη 1996.
Επόπτης Καθηγητής: Δανιήλ Ιακώβ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
1982-: Διορισμός στη Β/θμια Εκπαίδευση.
1992-1995: Εκπαιδευτική άδεια για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής.
1996-1998: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα Ελληνικής
Φιλολογίας (απόσπαση).
1998-1999: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πρόγραμμα Εξομοίωσης).
2001-2004: Απόσπαση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους-Ιστορικό
Αρχείο Κομοτηνής.
2
 2004-2007: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα Ελληνικής
Φιλολογίας (Διδασκαλία με ΠΔ 407/80).
 2007-: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα Ελληνικής
Φιλολογίας , Λέκτορας
 2007-: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Καθηγήτρια-Σύμβουλος
στην Ενότητα ΕΛΠ 31 (Αρχαίο Θέατρο).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Προπτυχιακά
Αρχαία Τραγωδία (Αισχύλος Ευμενίδες, Σοφοκλής Φιλοκτήτης, Αντιγόνη˙
Ευριπίδης Βάκχες)
Ανασύνθεση της αρχαίας τραγωδίας (Αισχύλος Λυκούργεια)
Αρχαία Κωμωδία (Αριστοφάνης Βάτραχοι)
Αριστοτέλης Ποιητική
Φιλοσοφικά Κείμενα (Πλάτων Ίων)
Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Πλούταρχος)
Ρητορική (Γοργίας Ελένης Εγκώμιον, Δημοσθένης Κατά Μειδίου)
Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας
Θεματογραφία (Πλάτων Πολιτεία, Απολογία˙ Ξενοφών Απομνημονεύματα,
Ελληνικά, Αγησίλαος)
Ευθύ-Αντίστροφο Κείμενο
Μεταπτυχιακά
Η ποιητική της αρχαίας τραγωδίας
Περί αρχαϊκού και τραγικού χορού
Διθύραμβος και τραγωδία
Ζητήματα ανασύνθεσης του αρχαίου δράματος