Ο Θεοφύλακτος ( – 1107) ήταν λόγιος κληρικός του 11ου αιώνα. Χειροτονήθηκε Διάκονος και Ρήτωρ της Μεγάλης Εκκλησίας, και αργότερα, το 1075 χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας. Η καταγωγή του ήταν από την Εύβοια. Είχε άριστη εκκλησιαστική παιδεία. Έγραψε κατά των Λατίνων «Προσλαλιά τινι των αυτού ομιλητών περί ων εγκαλούνται Λατίνοι». Το πόνημα αυτό εκδόθηκε από τον Μιγγαρέλλιο στην Ρώμη το 1756.