Ο Βασίλειος Α. Κύρκος είναι ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας. Αρχικά στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από το 1996 στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης με θέμα τη γνωσιοθεωρητική αποτίμηση της ποίησης στον Αριστοτέλη. Δίδαξε αρχαία ελληνική φιλοσοφία, νεοελληνική φιλοσοφική σκέψη και σύγχρονα φιλοσοφικά προβλήματα.