ΝΕΑ

Jean-Marie Guyau

Ο Γάλλος φιλόσοφος και ποιητής Jean-Marie Guyau (1854‒1888) έχει χαρακτηριστεί ως ο Νίτσε της Γαλλίας. Γιος της Augustine Tuillerie, συγγραφέα του έργου Ο γύρος της Γαλλίας από δύο παιδιά, με το ψευδώνυμο G. Bruno, υπήρξε από μικρός μεγαλοφυής. Μετέφρασε Επίκτητο όταν ήταν σε εφηβική ηλικία, έγραψε μελέτες για την επικούρεια φιλοσοφία, τη στωική και, λίγο αργότερα, την ωφελιμιστική. Η διδακτική του σταδιοδρομία δια-κόπηκε σύντομα λόγω της κακής του υγείας, αλλά έγραψε αρκε-τές σημαντικές εργασίες στο σύντομο χρόνο της ζωής του, στις οποίες περιλαμβάνεται και ένας τόμος ποίησης με τον τίτλο Vers d’un philosophe (Στίχοι ενός φιλοσόφου). Το αριστούργημά του είναι το έργο του 1885, Esquisse d’ un morale sans obligation ni sanction (Σχέδιο μιας ηθικής χωρίς καταναγκασμό ή τιμωρία), που έθετε μια ηθική ελεύθερη από οποιεσδήποτε τεχνητά επιβεβλημέ-νες αντιλήψεις. Ο Νίτσε θαύμαζε το βιβλίο αυτό, αντίτυπο του ο-ποίου το είχε γεμίσει με σημειώσεις.
Ο Guyau θεωρείται επικούρειος και αντιλαμβανόταν τον ωφε-λιμισμό ως τη σύγχρονη έκφραση της επικούρειας φιλοσοφίας. Καίτοι ένθερμος θαυμαστής των έργων του Jeremy Bentham και του John Stuart Mill, δεν προχώρησε σε λεπτομερή έρευνα της προσέγγισής τους στην ηθική.
Το έργο αυτό γράφηκε από τον Guyau στην ηλικία μόλις των δεκαεννέα, με σκοπό να συμμετάσχει σ’ έναν ανοικτό διαγωνισμό της Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών. Αρχικά διέμενε στα προάστια του Παρισιού. Ωστόσο, η κλονισμένη του υγεία τον υποχρέωσε να μετακομίσει στο Νότο, και συγκεκριμένα στη Νί-καια, όπου και πρωτοεκδόθηκε το εν λόγω έργο. Είχε προηγηθεί η βράβευσή του από την Ακαδημία Ηθικών και Πολιτικών Επιστη-μών, η οποία υποδέχτηκε το έργο με μεγάλο ενθουσιασμό και χω-ρίς να αμφιβάλει που μία μελέτη με τέτοια διεισδυτικότητα απο-τελούσε έργο ενός τόσο νέου ανθρώπου. Πρόκειται για μια πολύ νέα και πρωτότυπη ερμηνεία των θεωριών του Επίκουρου.