ΝΕΑ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Οδυσσέας Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε το 1932 στην Πάτρα. Αρχικά άνοιξε σε επτά χώρες τηςΕυρώπης 250 κατα-
στήματα με franchising και με επάγγελμα καινοτομικό στον τομέα της ένδυσης. Επινόησε και κατασκεύασε μηχανήματα
προηγμένης τεχνολογίας που εξυπηρετούν νέες ανάγκες στην επεξεργασία σιδήρου. Οι μέθοδοι αυτές λειτουργούν διεθνώς σε με-
γάλες χαλυβουργίες, βιομηχανίες και οικοδομικούς οργανισμούς.
Με ομάδα 40 μηχανικών πληροφορικής επινόησε τα πρώτα συστήματα πλοήγησης αυτοκινήτων καθιερώνοντας και τον τρόπο
ψηφιοποίησης των οδικών δικτύων καθώς και την ψηφιακή καταχώρηση των εμπορικών δραστηριοτήτων μιας χώρας.
Ο συγγραφέας εντόπισε από νωρίς την μέθοδο με την οποία δημιουργείται ο άνθρωπος του οποίου η πραγματική φύση δεν
μοιάζει καθόλου με αυτήν που νομίζουμε. Έτσι προέκυψε από νωρίς η ανάγκη για τη συγγραφή του ανά χείρας δοκιμίου. Επιδιώ-
κεται η απόδειξη με ορθολογικά κριτήρια των λανθασμένων πεποιθήσεων σχετικά με την δημιουργία του ανθρώπου. Ο άνθρω-
πος δεν προέρχεται από γέννηση, αλλά, αντίθετα, όλη η πνευματική του υπόσταση δημιουργείται μόνο μετά από αυτήν με τη
χρησιμοποίηση καθαρά επίγειας τεχνητής μεθόδου. Οι διαπιστώσεις του οπισθόφυλλου αποδίδουν το προφίλ του αληθινού αν-
θρώπου.
Όλα τα θέματα που περιέχονται είναι διαχρονικά.